Søren Breiting -

Soren Breiting

 

 

CV - Curriculum Vitae - Publikationer - Opgaver

 

 

Billede af Søren Breiting, Soren Breiting, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Uddannelse

1975 Cand.scient. i biologi fra Københavns Universitet.

 

Ansættelser

1.08.00 - Lektor på Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet.

1.05.75 - 31.07.00 Lektor på Biologisk Institut, senere Institut for Biologi, Geografi og Hjemkundskab, Danmarks Lærerhøjskole, København.

 

Et udvalg af særlige opgaver

2001 - 2004
Udstationeret deltidsrådgiver som international specialist i Environmental Education på DANCED projekt i Thailand for det thailandske undervisningsministerium om udvikling af miljøundervisning i primary og secondary school og policy development. I samarbejde med Rambøll.

2001
Medlem af udvalg for udformning af Klare mål for biologi i folkeskolen under Undervisningsministeriet.

1999 - 2001
Medlem af netværksgruppen for biologi i folkeskolen, Undervisningsministeriet.

1999-2000
Medvirkende i europæisk Comenius program: Environmetal and Health education combined with ICT.

1997 - 2000
Dansk partner i Tempus Phare Project med Ungarn og South Bank University, London: Udvikling af Msc Distance learning course in Environmental and Development Education in Hungary.

1997
Team leader for Midterm Review af Life Science Project i Namibia for Ibis og Ministry of Basic Education and Culture, Namibia.

1994 - 2000
Dansk partner for udvikling af The new generation of Environmental Education i Ungarn i samarbejde med Ungarns ministerier for undervisning og miljø, The Professors´ House /ved Dr. Eva Csobod, bystyret i Budapest og 10 primary og secondary skoler i Ungarn.

1998-2000
TEMPUS-projekt Education for Sustainable Development in Kaliningrad - to modernise and restructure Environmental Educational system at Kaliningrad State University i s.m. Christian Vognsen og Finn Mogensen samt Lärerhögskolen i Malmø.

1991 - 1997
Ansvarlig for udviklings- og forskningsprogrammet MUVIN (Miljøundervisning i Norden) i Danmark for Undervisningsministeriet med ca. 100 deltagende skoler, ca. 300 lærere, 22 konsulenter og en forskergruppe på 5. Talsmand for den nordiske forskergruppe.

1993 - 1994
Medlem af forskergruppe om Naturoplevelser og naturskole-undervisning, for Friluftsrådet.

1993 - 1995
Medlem af læseplansudvalget for Naturfagene (efter skoleloven af 1992) i Undervisningsministeriet

1989 - 2000
Medstifter og medlem af Forskningscenter for Miljø- og Sundhedsundervisning, Danmarks Lærerhøjskole, Link: http://w2.dpu.dk/cirriculum/bio/misu/.

1989-1991
Medlem af forskerteam til evaluering af projekter under kategorien 'Ikke-fagdelt undervisning på skolens mellemtrin' for Folkeskolens Udviklingsråd.

Andet

Projekt Danske Dyrenavne
Medlem af styregruppen for Projekt Danske Dyrenavne Link: www.dyrenavne.com , som har til formål at oparbejde en standardisering af danske navne på danske insekter og andre smådyr. I samarbejde med Dansk Entomologisk Forening. Se også min litteraturliste for publikationer.

Miljøedderkoppen
Ansvarlig på DPU for Miljøedderkoppen www.miljoedderkoppen.dk en dansk portal for skoleelever og unge, der her kan søge lødige Internet oplysninger om natur og miljø, i Danmark og resten af verden. I samarbejde med Ole Laursen og Thomas Neumann. Miljøedderkoppen beskrives nærmere her: http://www.miljoeedderkoppen.dk

IKT formidling af forskning om grundvand i Danmark: VAN D VID
I samarbejde med UNI-C (LINK: http://www.uddannelse.uni-c.dk/ ) og GEUS (LINK: http://www.geus.dk/ ) udvikler Søren Breiting og Finn Mogensen, CVU Vest, et integreret Internet baseret undervisningsmateriale om drikkevand, grundvandsforekomster, trusler og miljøproblemer for Det Strategiske Miljøforskningsprogram (LINK: http://www.smp.au.dk/index.htm ) til folkeskolens store elever og deres lærere.

ENSI
Dansk koordinator, sammen med Finn Mogensen, CVU Vest, på ENSI i Danmark, under OECD, LINK: http://w2.dpu.dk/curriculum/bio/ENSI/HomepageENSIDK.html


Forskning

Vigtigste forskningsområder:


Udvikling i teori og praksis af en demokratisk ny generation af miljøundervisning som et alternativ til den klassiske adfærdsmodificerende og moraliserende miljøundervisning eller miljølære.

Udvikling i teori og praksis af miljø-, biologi- og science-undervisning, der lægger vægt på ekskursioner og praktiske aktiviteter i undervisningen som støtte til elevernes begrebsudvikling.

Udvikling af lærerkvalifikationer i relation til ovennævnte undervisningsområder.

Udvikling af IKT-støttet undervisning, især vedrørende miljø, natur og biologi.


Konkrete forskningsprojekter:

Undersøgelse af biologiundervisningens status og vilkår.
Gennem spørgeskemaundersøgelser til skolernes inspektører og såvel nuværende som forhenværende biologilærere for 7.-8. klasse undersøges situationen for biologi som et af de såkaldte små fag i folkeskolen. I samarbejde med Finn Mogensen og Undervisningsministeriets netværksgruppe for biologi. (1999-2001).


NORDLAB Feltarbejde i biologi- og geografiundervisning
(Andre deltagere på DPU er Annemarie Møller Andersen og Kirsten Nielsen)
Et udviklings- og forskningsprojekt under det af Nordisk Råd initierede nordiske samarbejde NORDLAB
(link: http://www.nordlab.u-net.dk/index.htm ) i samarbejde med biologi- og geografilærere på 3 danske lærerseminarier, hvis formål er:


- at belyse feltarbejdets situation på liniefagsuddannelserne i biologi og geografi
- at igangsætte udviklingsprojekter i feltarbejde
- at udvikle workshop-materialer, der fremmer udnyttelsen af feltarbejdets potentialer gennem reflektion, nye tanker og konkrete ideer
- at bidrage til lærerstuderendes og folkeskoleelevers læring via feltarbejde. (2000-2002)


ENSI
ENSI Environment and School Initiatives, ENSI-projektet. 3. fase. CERI/OECD i s.a. med Finn Mogensen og Undervisningsministeriet. Dansk fokus på skolesamarbejde og brug af IKT i miljøundervisningen. Link: Internationalt website: www.ensi.org, dansk website: http://w2.dpu.dk/curriculum/bio/ENSI/HomepageENSIDK.html (1998-2005)

Udvikling af The new generation of Environmental Education i Ungarn
Følgeforskning i samarbejde med Dr. Eva Csobod, Budapest, til et udviklingsprojekt, der foregik I samarbejde med Ungarns ministerier for undervisning og miljø, The Professors´ House og 10 primary og secondary skoler i Ungarn. Forskningen ligger i forlængelse af forskningen i MUVIN projektet og muliggør blandt andet sammenlignende studier. (1995-2002)

MUVIN, Miljøundervisning i Norden
Forskning i forbindelse med det store nordiske udviklingsprojekt MUVIN (Miljøundervisning i Norden), i samarbejde med Kristian Hedegaard, Finn Mogensen, Kirsten Nielsen og Karsten Schnack. Se bl.a. bøgerne Gå videre med miljøundervisning - 20 eksempler fra MUVIN-projektet, Kristian Hedegaard red., publikation nr. 35 fra Forskningscenter for Miljø- og Sundhedsundervisning, Danmarks Lærerhøjskole; og Handlekompetence, interessekonflikter og miljøundervisning - MUVIN-projektet ved forskergruppen Søren Breiting, Kristian Hedegaard, Finn Mogensen, Kirsten Nielsen og Karsten Schnack, Odense Universitetsforlag 1999 link http://w2.dpu.dk/curriculum/bio/misu/nyhedMUVINbog.html , samt Miljøundervisning i udvikling af Søren Breiting, Undervisningsministeriet 1997, link: http://www.uvm.dk/pub/1998/bog2/
Breiting, Søren, Christian U. Christensen, Hans Dorf, Bjarne Bruun Jensen og Kirsten Nielsen: Miljøundervisning i Norden. Erfaringer fra de første MUVIN-skoler i Danmark. Danmarks Lærerhøjskole. 1994. (1991-2002)

Publikationer i udvalg

Breiting, Soren (2003): Diverse online skrifter om environmental education, meaningful learning etc. som led i projektet Strengthening Environmental Education in Thailand - SEET Programme, se www.SEET.or.th

Breiting, Søren, Jørgen Jørgensen, Karsten Schnack og Bent Troen (2002): Danske navne på danske edderkopper og mejere. Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk forening og Danmarks Pædagogiske Universitet. København.

Breiting, Søren (2002):
Den naturfaglige kerne. Side 28-35 i Pædagogisk Orientering nr. 6, december.

Breiting, Søren (2000):
Sustainable development, Environmental Education and action competence. Side 151-165 i Critical Environmental and Health Education. Research Issues and Challenges, Bjarne Bruun Jensen, Karsten Schnack & Venka Simovska eds., The Danish University of Education 2000.

Breiting, Søren (2000):
Storyline og biologi. Side 226-250 i Storylinebogen - En Håndbog for undervisere. Redigeret af Cecilie Falkenberg og Erik Håkonsson. Kroghs Forlag.
LINK: http://www.kroghsforlag.dk/BogDetalje.asp?BogID=559

Breiting, Søren (2000):
Hvad sker der med biologi? Side 9-11 i Skolen i morgen.
Tidsskrift for skoleledere. 4. årg. nr. 2, november 2000.

Breiting, Søren (2000):
Marionetter eller handlekompetence? Hvor skal vi hen med
det grønne islæt i skolens undervisning? S. 6 i Grønne Grifler. Danmarks Naturfredningsforening LINK: http://www.vildfred.dk/nyhedsbrev/soren.html

Breiting, S. & F. Mogensen (1999):
Action Competence and Environmental Education. Cambridge Journal of Education vol. 29: Pp. 349-353.

Breiting, S. (1999):
Dilemmas related to Teacher Training for Science Education and Pupils´ Action Competence (The MUVIN Project). Side 263-272 i Research in Science Education in Europe, Eds.: M. Bandiera, S. Caravita, E. Torracca and M. Vicentini. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht.

Breiting, S., K. Hedegaard, F.Mogensen, K. Nielsen og K. Schnack (1999):
Handlekompetence, interessekonflikter og miljøundervisning - MUVIN-projektet. Odense Universitetsforlag.
LINK: http://w2.dpu.dk/curriculum/bio/misu/nyhedMUVINbog.html

Breiting, Søren (1999):
Az asszociáciús térkép és a fogalmi térkép használata a környezeti nevelésben. Side 22-30 i Tanfolyamismertetö és elökészitö anyag. Környezet és tórsadalom. KLTE, JATÉ, Kelet-magyarországi
Regionalis Távoktatási Központ, Professzorak Häza - IUCN. Budapest.

Breiting, Søren (1999):
Environmental Education on the Internet made easier: The Environmental Spider - Miljøedderkoppen.

Jørgensen, Jørgen, Søren Breiting, Karsten Schnack og Bent Troen (1999):
Danske navne på danske tæger, cikader, bladlopper, mellus og skjoldlus. 48 sider.
Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole.København.

Troen, Bent, Søren Breiting, Jørgen Jørgensen og Karsten Schnack (1999):
Dokumentationsbind til Danske navne på danske biller. Projekt Danske Dyrenavne. With an English Summary: Documentation volume to Danish names of Danish beetles. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole. 178 sider.

Andersen, Annemarie Møller, Søren Breiting, Jørgen Balslev Hansen og Kirsten Nielsen (1998):
Naturoplevelser og naturskoleundervisning. Danmarks Lærerhøjskole og Friluftsrådet. 128 s. Brænderup.

Breiting, Søren (1998):
Life Science Projektet i Namibia - evaluering af et udviklingsprojekt om uddannelse. Forskningstidsskrift for Danmarks Lærerhøjskole nr. 2, s. 155-163. København.

Breiting, Søren, Ole Laursen og Thomas Neumann (1998):
Miljøedderkoppen på Internettet. Kaskelot Pædagogiske Særnumre nr. 3. s. 7-9.

Breiting, Søren (1997):
Miljøundervisning i udvikling.
Erfaringer fra MUVIN-projektet.
Undervisningsministeriet, folkeskoleafdelingen 1997.

Breiting, S. (1997):
Hacia un nuevo comcepto de educación ambiental. Carpeta informativa. Centro National de Educacion Ambiental. Valsein-Segovia, CENEAM: 02.81-02.89.

Breiting, Søren (1997):
Is there anything special about environmental education in the Nordic region. Report from the Nordic-Baltic seminar on nature school, August 1996: Nature Schools and Environmental Education. S. 15-19. Redigeret af Arne Bondo-Andersen m.fl. The Development Workshop on Nature Interpretation.

Breiting, S. (1997).
Hacia un neuvo concepto de Educación Ambiental. Monitor Educador. Revista de Educación en el Tiempo Libre y Animación Sociocultural (63 y 64): 8-15.

Breiting, Søren (1997):
Fagligheden i Storyline forløb. I: Birgit Knudsen og Sten Larsen (red.): Tværfaglighed på vej - nogle didaktiske overvejelser. Alinea.
København. S. 66-70. 1997.

Breiting, S. and E. Csobod (1996, 2. rev. udg. 1997).
Belafulladunk a hulladékba? Környezetvédelmi oktatóanyag. Budapest, Szignet.

Breiting, Søren (1997):
MUVIN-forskningen i Norden. I: Kristian Hedegaard (red.): Miljøundervisning i Norden. Rapport fra MUVINs anden fase. MUVIN-Norden, Nordisk Ministerråd. S. 80-84.

Breiting, Søren, Eva Csobod, Petra Lindemann-Matthies and Jürgen Mayer (1997).
Plantando Arboles. Internet http://www.mma.es:8088/ODMMA/Ceneam/O2Firmas/Firma14.htm.

Breiting, Søren, Selma N. Imene and Ian Macfarlane (1997):
Life Science Project. Midterm Review. Ministry of Basic Education and Culture, Namibia & Ibis.
Windhoek. 120 p.

Breiting, Søren, Jørgen Jørgensen, Karsten Schnack og Bent Troen (1997):
Danske navne på danske biller. Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole. 116 s.

Heie, Ole E., Søren Breiting, Jørgen Jørgensen, Karsten Schnack og Bent Troen (1997):
Danske navne på danske bladlus. Projekt Danske Dyrenavne. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole. 32 s.

Breiting, S. (1996).
MUVIN globalt. MUVIN Norden 2(3): 21.

Breiting, S. (1996).
MUVIN-projektet: Miljøundervisning, udviklingsarbejde og forskning. Forskningsberetning 1996. B. Tufte, M. Hermansen and K. Kovacs. København, Danmarks Lærerhøjskole: 60-7o.

Breiting, S. and E. Csobod (1996).
Ujrahasznositas a lakóterületen. Budapest, Szignet.

Breiting, S. and E. Csobod (1996).
Ujrahasznositas a lakóterületen. Tanári segédkönyv. Budapest, Szignet.

Breiting, S. (1996).
Is there anything special about environmental education in the Nordic region? Conflicting interests in the use of natural resources - a Nordic school developmental project on environmental education, Nordic Council of Ministers. Nordic Publishing House. 519: 13-17.

Breiting, S. and m.fl. (1996).
Biodiversity in Formal Edcation. Report of the Workshop on Biodiversity Education and communication. Valsain, Spain - October. J. Baines. Gland, IUCN The World Conservation Union.

Breiting, S., E. Csobod, et al. (1996).
Consequesces of the New Strategy of IUCN for Environmental (Biodiversity) Education. Education and Communication for Biodiversity. Key concepts, strategies and case studies in Europe. D. Elcome. Gland, IUCN The World Conservation Union: 36-39.

Breiting, S. (1996).
Towards a new concept of environmental education. Report of the workshop on Biodiversity Education and Communication. Valsain, Spain - October 1995. J. Baines. Gland, IUCN The World Conservation Union: 3340.

Breiting, S. (1996).
Objectives and Qualities of Modern Environmental Education, seen from a general Pedagogical Perspective. Side 89-112 i Planning environmental education: A step or a stride forward? (A compilation of introductions and lectures of the conferences Strategic planning in environmental education, 1-3 November 1993, Bergen, The Netherlands, and Strategic planning in environmental education for the school system, 17-19 October 1994, Jurmala, Latvia). C. M. Geesteranus. Wageningen, National Reference Centre for Nature Management.

Breiting, S. (1996).
Akörnyezeti nevelés új irányzatai. Belafulladunk a hulladékba? Környezetvédelmi oktatóanyag. Tanári segédkönyv. S. Breiting and C. Eva. Budapest, Szignet: 75-87.

Breiting, S. (1996).
Begrebskortlægningen bringer teori og praksis sammen i miljøundervisningen. MUVIN Norden 2(3): 32-34.

Breiting, S. and I. s. m. d. ø. forskergruppe (1996).
MUVIN Forskningsprojektet i forbindelse med MUVIN-DK 2. København, Forskningscenter for Miljø- og Sundhedsundervisning.

Breiting, S., E. Csobod, et al. (1996).
Consequesces of the New Strategy of IUCN for Environmental (Biodiversity) Education. Side 36-39 i Education and Communication for Biodiversity. Key concepts, strategies and case studies in Europe. D. Elcome. Gland, IUCN The World Conservation Union.

Breiting, S. (1996).
Akörnyezeti nevelés új irányzatai. Uj Pedagógiai Szemle 46(10): 73-81.

Breiting, S. (1996).
MUVIN-projektet: Miljøundervisning, udviklingsarbejde og forskning. MUVIN NORDEN 2(2): 17-23.

Breiting, S. and E. Csobod (1996, 2. rev. udg. 1997).
Belafulladunk a hulladékba? Környezetvédelmi oktatóanyag. Budapest, Szignet.

Breiting, Søren and Kirsten Nielsen (eds.) (1996):
Environmental Education Research in the Nordic Countries, Proceedings from the Research Centre for Environmental and Health Education No. 33, Royal Danish School of Educational Studies.

Hedegaard, Kristian (red.) i samarbejde med Søren Breiting (1996):
Gå videre med miljøundervisning - 20 eksempler fra MUVIN-projektet. Danmarks Lærerhøjskole. 224 s. København.

Andersen, Annemarie Møller, Søren Breiting, Jørgen Balslev Hansen og Kirsten Nielsen (1995): Naturoplevelser og Naturskoleundervisning. Danmarks Lærerhøjskole og Friluftsrådet,

Andersen, Annemarie Møller og Søren Breiting (1995):
Biologi - fra naturhistorie til miljøfag - til…? Side 129-144 I: Vagn Oluf Nielsen (red.) Skolefag i 100 år. Danmarks Pædagogiske Bibliotek. 175 s.

Breiting, S. (1995).
Towards a New Concept of Environmental Education. The Conference on the Exchange of Promising Experiences in Environmental Eduation in Great Britain and the Nordic countries. 11-13- November 1994, Karlslunde, Denmark,, European Research and Training Centre on Environmental Education, University of Bradford.

Breiting, S. (1995).
Er der noget specielt ved miljøundervisning i Norden? Skolen i Norden. Tema nr. om Miljøundervisning 1995(2): 5-7.

Breiting, S. (1995).
MUVIN-DK. Innovations and Research in Environmental Education. Environmental Education Research In the Nordic Countries. Report from The Second Nordic Researcher Symposium on Environmental Education, 8.-11. November, Karlslunde, Denmark. S. a. K. N. Breiting. Copenhagen, The Research Centre for Environmental and Health Education.: xx-xx.

Breiting, S. (1995).
Visualisering - om at gøre forståelsen synlig. Nyhedsbrev. MUVIN-DK Nyhedsbrev(10. 15.december 1995): 4-6.

Breiting, S. and P. M. Janniche (1995).
MUVIN-DK. Background Information for Schools in Denmark participating in Nordic Environmental Education in 1994-96. Copenhagen, The Ministry of Education and The Royal Danish School of Educational Studies.

Breiting, Søren, Jørgen Jørgensen, Karsten Schnack og Michael Stoltze (1995):
Danske navne på danske dagsommerfugle. Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole. 30 s. København.

Breiting, Søren, Christian U. Christensen, Hans Dorf, Bjarne Bruun Jensen og Kirsten Nielsen (1994):
Miljøundervisning i Norden. Erfaringer fra de første MUVIN-skoler i Danmark. Danmarks Lærerhøjskole. 153 s. København.

Breiting, Søren (1994).
Brugen af sproget. Nogle tanker om natur/teknik. København, FONATE, Danmarks Lærerhøjskole: 52-58.

Breiting, Søren (1994).
Ekskursioner. Nogle tanker om natur/teknik. København, FONATE, Danmarks Lærerhøjskole: 105-112.

Breiting, Søren (1994).
I dialog med naturen og andre situationer, der fremmer elevernes engagement. Naturfagenes Pædagogik - mellem udviklingsarbejder og teoridannelse. Gylling, Nordisk forskersymposium. Gilleleje 10.-14. maj 1993. 2: s. 169-175.

Breiting, Søren & Per Møller Janniche(1994).
MUVIN-DK. Baggrundsinformation til de danske skoler i Miljøundervisning i Norden 1994-95. København, Undervisningsministeriet og Danmarks Lærerhøjskole.

Breiting, Søren (1994).
Persuation or democratic participation to foster environmental activity among citizens? Raising the Wadden Awareness. Proceedings of the first international conference on public information and education in the wadden sea area, EcoMare, Texel, the Netherlands 20-24 September 1993. Den Helder, EcoMare: 37-41.

Breiting, S. (1994).
Environmental Education and the Development of Democratic Participation. Trends in Environmental Education in Europe, Proceedings of the Colloquium Trends in Environmental Education in Europe, held at the University of Bradford, UK, From 25 to 27 Februar 1994. W. L. Filho. Bradford, European Research Centre on Environmental Education and Development, University of Bradford: 10.

Breiting, Søren & Kim Conrad Petersen. (1994).
Miljøundervisning. Uddannelse 27. (7): 351-355.

Breiting, S.(1993):
The new generation of environmental education focus on democracy as part of an alternative paradigm. S. 199-202 i Alternative Paradigms in Environmental Education Research, R. Mrazek (ed.). Monographs in Environmental Education Research VIII. The North American Association for Environmental Education. Troy.

Breiting, Søren (1993):
Det VÆRDI-fulde i miljøundervisningen. Tidsskriftet Ravn (Forum for Miljøundervisning). Januar 1993.

Breiting, Søren (1992).
Amseln im Garten. Köln, Aulis Verlag Deubner & Co KG.

Breiting, Søren (1992).
Environment and Environmental Education in Denmark. Environmental Education & Health Education. International Contributions 1990. Proceedings from The Research Centre for Environmental and Health Education. København, Danmarks Lærerhøjskole. 15: 21-37.

Breiting, Søren (1992).
Environmental Education & Health Education. International Contributions 1991. Proceedings form The Research Centre for Environmental and health Education. København, Danmarks Lærerhøjskole.

Breiting, S., Mads Hermansen, Erik Håkonsson, Kirsten Nielsen, Vagn Oluf Nielsen (1992).
Evaluation of school projects concerning interdisciplinary teaching at 3rd-7th-grade level. Summary of Evaluation Report for the Innovation Council of the Folkeskole. Copenhagen, The Royal Danish School of Educational Studies: 59-64.

Breiting, Søren (1992).
Fotografiet i fagbogen. Læsepædagogen (Nr. 6. November): 12-16.

Breiting, Søren (1992).
Ikke nok kun at satse på tværfaglighed. Folkeskolen (Nr. 43. 22. oktober.): 24-25.

Breiting, Søren (1992).
Miljøundervisning - både om det fjerne og det nære. Miljøundervisningskatalog. København, WWF Verdensnaturfonden: 4-6.

Breiting, Søren (1992).
Naturundervisning og tværfaglighed. Side 89-127i Undervisning ku´ være et alternativ - om tværfaglig undervisning i folkeskolen, af S. Breiting, M. Hermansen, E. Håkonsson, K. Nielsen og V. O. Nielsen. Kroghs Forlag.

Breiting, Søren (ed. (1992):
Environmental Education & Health Education. International Contributions 1991. The Royal Danish School of Educational Studies. 68 p. 1992.

Breiting, Søren & Kirsten Nielsen (eds.) (1991):
Environmental Education & Health Education. International Contributions 1990. The Royal Danish School of Educational Studies. 90 p. Copenhagen.

Breiting, Søren (1991).
Bidrag til: Final Report of the International Training Seminar on The Incorporation of Environmental Education in Primary School Curricula. Konference afholdt på Malta 27.-31.5.1991., The Foundation for International Studies, Valetta, Malta, og UNESCO.

Breiting, Søren (1991).
Environmental Education & Health Education. International Contributions 1990. Proceedings from The Research Centre for Environmental and health Education. København, Danmarks Lærerhøjskole.

Breiting, Søren (1991).
Far, hvis jeg blir voksen! Børn, skole og samfund (marts).

Breiting, Søren (1991).
Hugget skov og håb for fremtiden. FN-forbundets skoleavis Miljø & Udvikling: 6-7.

Breiting, Søren (1991).
Nature Investigations as Blind Alleys in Environmental Education. Environmental Education & Health Education. International Contributions 1990. Proceedings from The Research Centre for Environmental and Health Education. København, Danmarks Lærerhøjskole. 15: 29-43.

Breiting, S. (1991).
Fremtiden for Biologisk institut på Lærerhøjskolen. BIOFAG 14(4): 6-11.

Håkonsson, Erik (red.), Breiting, Søren, Mads Hermansen,Kirsten Nielsen, Vagn Oluf Nielsen (1991).
Praksis på tværs. En rapport om ikke-fagdelt undervisning på de mellemste klassetrin, Danmarks Lærerhøjskole og Folkeskolens udviklingsråd.

Breiting, Søren (1991).
Some Indications for the Situation of Agricultural Issues in Environmental Education in Denmark. Environmental Education & Health Education. International Contributions 1990. Proceedings from The Research Centre for Environmental and Health Education. København, Danmarks Lærerhøjskole. 15: 85-87.

Andersen, Annemarie Møller, Søren Breiting % Kirsten Nielsen (1990).
The Nature Excursion - a promoter or a problem in Environmental Education? Proceedings of the International Symposium on fieldwork in the Sciences. Westerbork, The Netherlands 22.-27.4.1990. Enschede, Institute for Curriculum Development.

Breiting, S. (1989). Environmental Education in Denmark. Building Multicultural Webs Through Environmental Education. Troy, Ohio, The North American Association for Environmental Education: 48-49.

Breiting, S. (1989). Økologi og fredsundervisning. Fredsduens naturhistiorie - eller? Lærer for Fred Nyt 7(3): 11-12.

Breiting, S. (1989). Miljøundervisningens udbredelse i folkeskolen og lærernes holdning hertil. With an English summary: The distribution of environmental education in the Danish elementary school and the teachers´ attitudes to the present status. Skrifter fra Biologisk Institut, Danmarks Lærerhøjskole. Copenhagen.

Breiting, S. (1989). Danmarks Lærerhøjskoles arbejde med folkeskolens miljøundervising og lærernes efteruddannelse. Rapport fra landskonferanse juni 1989. Notodden, Telemark Lærerhøgskole: 1-12.

Breiting, Søren (1990).
Om virkningen af at have været pilotskole. Rapport om det landsdækkende lærerkursus i miljøundervisning LK 88. København, Danmarks Lærerhøjskole: 97-103.

Breiting, Søren, Jørgen Jørgensen, Karsten Schnack og Michael Stoltze (1990).
Projekt Danske Dyrenavne. Entomologiske Meddelelser 58 (3): 65-71.

Breiting, Søren (1989).
Miljøundervisning for fremtiden. Skolen NU. Gyldendal, København.

Breiting, S. (1989).
De grundlæggende værdier - om bæredygtig udvikling og miljøundervisningens ideologiske grundlag. Uddannelse(4): 207-211.

Breiting, S. (1989).
Forskningscenter for Miljø- og Sundhedsundervisning. Ravn, Nyhedsbrev fra Forum for Miljøundervisning (Juni): a. 3-5.

Breiting, Søren, Leif Jensen & Finn Sandby Hansen (red.) (1989).
Biologi i fremtidens skole. Biologi i fremtidens skole, Mols laboratoriet, Biologforbundet.

Breiting, Søren (1988):
Sustainable development and the ideological foundation of Environmental Education. P. 50-62 in Environmental education. International contributions 1988. Proceedings from the Research Center for Environmental and Health Education. No. 5. Christian U. Christensen & Kirsten Nielsen (eds.). Copenhagen.

Breiting, S. (1988).
Økokrisen. Perspektiver på miljøundervisning. P. Colding-Jørgensen, L. Lørring and K. Schnack. Brænderup, Danmarks Lærerhøjskole og Geografforlaget: 22-26.

Breiting, S. (1988).
Bæredygtig uddnyttelse som eksempel på indhold i miljøundervisningen. Perspektiver på miljøundervisning. L. L. o. K. S. Peter Colding-Jørgensen. Brænderup, Danmarks Lærerhøjskole og Geografforlaget: 70-75.

Breiting, S. (1988).
Miljøundervisningens indhold og tilrettelæggelse. Miljøundervisning, hvorfor, hvordan og med hvad? E. Molkte-Leth and C. Scheuer. København, Dansk Røde Kors: 8-17.

Breiting, S. (1988).
Fangglas og økologiundervisning. Kaskelot Pædagogiske Særnumre(nr. 65): 13-15.

Breiting, Søren Breiting, Søren, Christian U. Christensen, Leif Lørring, Kirsten Nielsen og Karsten Schnack (1988):
Videreuddannelse i miljøundervisning. Rapport om årskurset Miljøundervisning og samtidsorientering på Danmarks Lærerhøjskole. Danmarks Lærerhøjskole. 101 s. København.

Breiting, Søren (1987).
Bæredygtig udnyttelse som indhold i folkeskolens miljøundervisning. Kaskelot Pædagogiske særnumre (p.nr. 60): 9-12.

Breiting, Søren (1987).
Miljøundervisning i folkeskolen i Danmark. Kaskelot Pædagogiske særnumre (P.nr.61): 1-8.
Breiting, S. (1987).
Bæredygtig udnyttelse som indhold i folkeskolens miljøundervisning. Kaskelot Pædagogiske særnumre(p.nr. 60): 9-12.

Breiting, S. (1987).
Miljøundervisning i folkeskolen i Danmark. Kaskelot Pædagogiske særnumre(P.nr.61): 1-8.

Breiting, S. (1987).
Hvad skal vi med film i biologiundervisningen? Folkeskolen 104 (40): 1790-1791.

Breiting, S. (1987).
Er snegleslim virkelig ulækkert? Skolernes Småbørnspædagoger 17 (3, marts): 12-13.

Breiting, S. (1987).
Far, hvis jeg bliver voksen .... Uddannelsesmagasinet U87 3 (2, april).

Breiting, S. (1987).
Græsplænen som arbejdsmark. Folkeskolen 104 (21): 1024-1026.

Breiting, Søren (1985).
Miljøundervisning - hvad er det? Pædagogisk Orientering(5/6): 26-35.

Breiting, S. (1985).
Solsortestudier. Hammel, Biologforbundet.

Breiting, S. (1985).
Vind i sejlene for miljøundervisning. Folkeskolen(1/2, 9.1.): 20-21.

Breiting, S. (1985).
Biologibogen og elevaktiviteterne. Fremtidens fagbog på skolens ældste trin. Temanummer af Læsepædagogen(November): 49-51.

Breiting, S. (1984).
Naturoplevelser og eleverfaringer, samt nogle globale perspektiver. Faglighed og eleverfaring. N. Kryger and L. Lørring. København, Lærerforeningen Materialeudvalg: 80-100.

Breiting, S. (1984).
Eksempel på planlægning af biologi til orientering ved hjælp af generalisationer. Kaskelot Pædagogiske Særnumre(47, Januar): 16-20.

Breiting, S. (1984).
Om det nære og det fjerne, samt nogle implikationer for undervisningen i biologi og samtidsorientering. Kaskelot Pædagogiske Særnumre(48, maj): 7-8.

Breiting, S. (1984).
Ørken og regnskov - et undervisningsforløb om fjerne naturområder. Kaskelot Pædagogiske Særnumre(48, maj): 9-15.

Andersen, A. M., S. Breiting, & Christian U. Christensen (1984).
Biologiske generalisationer - en hjælp til planlægning af undervisningen i 3.-5. klasse. Kaskelot Pædagogiske Særnumre (47, Januar).

Breiting, Søren (1983)
Mere om Cheminova til samtidsorientering. Side 12 i Kaskelot Pædagogiske Særnumre P. Nr. 43, april.

Breiting, Søren (1983)
Om dyrkning af planter i vand, og om elevers fremmedgørelse - en kommentar. Side 17 i Kaskelot Pædagogiske Særnumre P.nr. 43, april.

Breiting, Søren (1982)
Problemer med valghold i biologi. Side 8-11 i Kaskelot Pædagogiske Særnumre P. nr. 41. April.

Breiting, Søren (1982)
Tilfældet Cheminova - et naturligt emne til samtidsorientering. Side 10-11 i Kaskelot Pædagogiske Særnumre P. Nr. 43.

Breiting, Søren (1982)
Økologiske græsplæner. Side 174-199 i PØ Skarvs Tidsskrift for praktisk økologi. 2. årg. (3).

Breiting, Søren (1980):
Om "Overfiskning". Rapport over udarbejdelsen af et undervisningsmateriale til samtidsorientering og dets baggrund. Publikation nr. 4 fra Biologisk Institut, Danmarks Lærerhøjskole. København.

Breiting, Søren (1980)
Gambia, tropisk Vestafrika. Side 3-13 i Kaskelot nr. 45.

Breiting, Søren (1979)
U90 og fremtidens biologiundervisning - ekstrakter og synspunkter. Side 1-21 i Kaskelot Pædagogiske Særnumre, P. nr. 31. December.

Breiting, Søren (1978)
Hvor meget spiser dyrene af de grønne blade? - Et undervisningsoplæg. Side 1-7 i Kaskelot Pædagogiske Særnumre P.nr. 33. Juni.

Breiting, Søren (1978):
Strandens smådyr. Side 23-26 i temanummer Fjorden, Kaskelot nr. 34. Juni. Hammel.

Breiting, Søren, Leif Jensen & Hans Peter Schmidt (1978):
Fugle i biologisamlingen. Side 1-16 i Kaskelot Pædagogiske Særnumre P, Nr. 27. November.

Breiting, Søren & Svend Tougaard (1977)
Overfiskning. Biologforbundets moduler til samtidsorientering. Nr. 1. Kaskelot Pædagogiske Særnumre P. Nr. 20. Februar.


Siden er redigeret af Søren Breiting, Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet. Nærmere oplysninger www.dpu.dk

www.breiting.net